Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2013

AnettWiniecka
Nie składaj obietnic, jeśli nie jesteś pewny, czy zamierzasz ich dotrzymać.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
AnettWiniecka
Zadzwoń do mnie za kilka lat, ja na pewno nie zapomnę jak pozmieniałeś mój świat.
— TMK.
AnettWiniecka
AnettWiniecka
AnettWiniecka

Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawiać. Za mądrość płaci się cierpieniem.

— Marek Hłasko "Pętla"
AnettWiniecka
AnettWiniecka
Zawsze wiedziałem, że trzeba być krok od samego siebie. Ale teraz jestem, stoję tysiąc, a może parę tysięcy kroków od samego siebie. Patrzę z dystansu. Z rosnącego dystansu. Dar dystansu, a może przekleństwo dystansu. Dziwi mnie, kurwa, wszystko.
— Jerzy Pilch
AnettWiniecka
9191 2ca3 390
Reposted fromladygrey ladygrey viapodaj-dalej podaj-dalej

June 29 2013

AnettWiniecka
Nie czuj przykrości z powodu kogoś, kto dał sobie z Tobą spokój. To jemu powinno być przykro, bo olał kogoś na kogo mógł liczyć w każdej sytuacji.
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa viaEllaElla EllaElla
AnettWiniecka
Chcę tylko czuć, że Cię mam przy sobie.
— Bracia
AnettWiniecka

 

możesz mieć we mnie żonę, ziomka i kochankę.

AnettWiniecka
AnettWiniecka
AnettWiniecka
AnettWiniecka
9706 c91a 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viastrangeworld strangeworld

June 26 2013

AnettWiniecka
Play fullscreen
Reposted bymalaczarna510wrafag
AnettWiniecka
1589 89a7 390
Dokładnie tak.
Reposted byKrowiPlacek KrowiPlacek
AnettWiniecka
i donut like u | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaelenarin elenarin
7849 4b92 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaelenarin elenarin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl